HomeTentang PengadilanProfil PengadilanPejabat Fungsional

Pejabat Fungsional

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Sumartini

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19610813 198203 2 005

Pendidikan Terakhir

:

SMA

 

 e8.hj. suwarti sh resize

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Hj, Suwarti, SH. MH.

Jabatan

:

Panitar Pengganti

NIP

:

19670919 199403 2 005

Pendidikan Terakhir

:

Pasca Sarjana

 

 f1.muhammad jaini ilyas sh resize

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Moch. Jaini Iljas, SH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19730605 199403 1 002

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Budiyarti

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19650213 198603 2 004

Pendidikan Terakhir

:

SMA

 

 g3.susi widyowati sh resize

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Susi Widyowati, SH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19720811 199303 2 003

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Herry Mulyantoro, SE. SH.   

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19720112 200604 1 007

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Mardianasari Nurita W, SH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19840517 200604 2 013

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 g2.indro harto kamu resize

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Indroharto Kamu

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

NIP

:

19670724 199403 1 005

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 
KUNING 3

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Amin Vitrianudin

Jabatan

:

Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Pidana

NIP

:

19810808 200604 1 012

Pendidikan Terakhir

:

STM