HomeTentang PengadilanKepaniteraanKepaniteraan Pidana

Profil Kepaniteraan Pidana

 

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Agus Sukaryo, S.H.

Jabatan

:

Panitera Muda Pidana

NIP

:

19710807 199103 1 002

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Hj, Suwarti, S.H. M.H.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19670919 199403 2 005

Pendidikan Terakhir

:

Pasca Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Herry Mulyantoro, S.E. S.H.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19720112 200604 1 007

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Susi Widyowati, S.H.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19720811 199303 2 003

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Amin Vitrianudin

Jabatan

:

Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Pidana

NIP

:

19810808 200604 1 012

Pendidikan Terakhir

:

STM

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Yuli Prasetyo

Jabatan

:

Staf Kepaniteraan Pidana

NIP

:

19680727 200604 1 015

Pendidikan Terakhir

:

Paket C

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Kiswoto

Jabatan

:

Tenaga Honorer Pramubakti

Tempat Tanggal/Lahir

:

Pati, 16 Maret 1983

Pendidikan Terakhir

:

SMA