HomeBeritaIndeks Berita

Profil Kepaniteraan Pidana

 

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Agus Sukaryo, SH.

Jabatan

:

Panitera Muda Pidana

NIP

:

19710807 199103 1 002

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Hj, Suwarti, SH. MH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19670919 199403 2 005

Pendidikan Terakhir

:

Pasca Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Herry Mulyantoro, SE. SH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19720112 200604 1 007

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Susi Widyowati, SH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19720811 199303 2 003

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Amin Vitrianudin

Jabatan

:

Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Pidana

NIP

:

19810808 200604 1 012

Pendidikan Terakhir

:

STM

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Yuli Prasetyo

Jabatan

:

Staf Kepaniteraan Pidana

NIP

:

19680727 200604 1 015

Pendidikan Terakhir

:

Paket C

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Kiswoto

Jabatan

:

Tenaga Honorer Pramubakti

Tempat Tanggal/Lahir

:

Pati, 16 Maret 1983

Pendidikan Terakhir

:

SMA

Profil Kepaniteraan Hukum

 

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Dewi Indarwati, SH.

Jabatan

:

Panitera Muda Hukum

NIP

:

19601206 198603 2 004

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Sumartini

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19610813 198203 2 005

Pendidikan Terakhir

:

SMA

 

 f1.muhammad jaini ilyas sh resize

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Moch. Jaini Iljas, SH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19730605 199403 1 002

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Siti Fatimah Rahmawati

Jabatan

:

Tenaga Honorer Pramubakti

Tempat Tanggal/Lahir

:

Rembang, 09 Juni 1992

Pendidikan Terakhir

:

SMA

 

Profil Kepaniteraan Perdata

 

 

 MERAH 9

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Sirot Viriyanto, SH.

Jabatan

:

Panitera Muda Perdata

NIP

:

19650216 199903 1 002

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Budiyarti

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19650213 198603 2 004

Pendidikan Terakhir

:

SMA

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Mardianasari NW, S.H.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19840517 2006041 2 013

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 
g2.indro harto kamu resize

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Indro Harto Kamu.

Jabatan

:

Staf Kepaniteraan Perdata

NIP

:

19670724 199403 1 005

Pendidikan Terakhir

:

 Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Azaria Gabriel Larosa SH. MH.

Jabatan

:

Staf Kepaniteraan Perdata

NIP

:

19920828 201503 2 004

Pendidikan Terakhir

:

 Pasca Sarjana

 

Staff /Pelaksana

  


KUNING 2

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Ari Ambarwati, A.Md

Jabatan

:

Staff Keuangan / Bendahara Penerima

NIP

:

19860219 201101 2 009

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana Muda


Aprilia Dwi Wulandari

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Aprilia Dwi Wulandari

Jabatan

:

Staf Keuangan / Bendahara pengeluaran

NIP

:

19870413 200604 2 002

Pendidikan Terakhir

:

SMA


KUNING

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Yuli Prasetyo

Jabatan

:

Staf Kepaniteraan Pidana

NIP

:

19680727 200604 1 015

Pendidikan Terakhir

:

Paket C

 

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

 

:

 

 

 

 

Azaria Gabriel Larosa SH. MH.

Jabatan

:

Staf Kepaniteraan Perdata

NIP

:

19920828 201503 2 004

Pendidikan Terakhir

:

 Pasca Sarjana


 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Khilya Khusnia, S. IP

Jabatan

:

Staff Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

NIP

:

19960114 201903 2 009

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

Panitera Pengganti dan Jurusita

 

 MERAH 15

Nama

:

Dewi Indarwati, SH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19601206 198603 2 004

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 MERAH 3

Nama

:

Sumartini

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19610813 198203 2 005

Pendidikan Terakhir

:

SMA

 JILBAB SAMAKAN BAJU MERAH

Nama

:

Hj, Suwarti, SH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19670919 199403 2 005

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 MERAH 12

Nama

:

Harkadyah.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19570123 198302 2  002

Pendidikan Terakhir

:

SMA

 MERAH 16

Nama

:

Moch. Jaini Iljas, SH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19730605 199403 1 002

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 MERAH 4

Nama

:

Budiyarti

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19650213 198603 2 004

Pendidikan Terakhir

:

SMA

 PAK TRISMERAH 10

Nama

:

Sutrisno, SH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19811025 200805 1 005

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana
 MERAH 17

Nama

:

Susi Widyowati, SH.

Jabatan

:

Panitera Pengganti

NIP

:

19720811 199303 2 003

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 f4.dwi jatmiko sh resize

Nama

:

Dwi Jatmiko, SH.

Jabatan

:

Jurusita

NIP

:

19680509 199303 1 001

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 g2.indro harto kamu resize

Nama

:

Indroharto Kamu

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

NIP

:

19670724 199403 1 005

Pendidikan Terakhir

:

SMA